Oferta


1.        Instalacje elektryczne:

·         projekty instalacji elektrycznych

·         montaż nowych instalacji elektrycznych

·         modernizacja, konserwacja i naprawa istniejących instalacji elektrycznych

·         montaż opraw

·         oświetlenie terenu

·         oświetlenie wnętrz

·         przeniesienie, podłączenie gniazd

·         podłączenie punktów oświetleniowych, żyrandoli, halogenów

·         montaż kuchenek elektrycznych

·         montaż linii zasilających

·         montaż instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych

·         montaż rozdzielnic mieszkaniowych i przemysłowych

·         przyłącza do sieci elektrycznej

·         instalacje inteligentne 

2.        Instalacje teletechniczne, przeciwpożarowe, alarmowe, teleinformatyczne, monitoring:

·         systemy sygnalizacji pożaru SAP

·         dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

·         systemy sygnalizacji włamania i napadu SWiN

·         systemy kontroli dostępu KD

·         systemy telewizji przemysłowej CCTV

·         instalacje domofonowe

·         instalacje nagłaśniające

·         okablowanie strukturalne (sieci komputerowe, instalacje telefoniczne) z 25-letnią gwarancją

We wszystkich wymienionych dziedzinach nasze usługi są kompleksowe i obejmują: opinie, ekspertyzy i doradztwo, uruchomienie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie instrukcji obsługi i pełnej dokumentacji powykonawczej, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w tym ewentualna modernizacja lub rozbudowa). 

3.        Prace kontrolno-pomiarowe:

Wykonując usługi pomiarowe pracujemy na specjalistycznych przyrządach pomiarowo-kontrolnych i oprogramowaniu komputerowym firmy Sonel.

Posiadamy certyfikowane mierniki do pomiarów m.in.:

·         rezystancji izolacji instalacji i urządzeń

·         rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych

·         rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych

·         rezystancji kabli i przewodów

·         rezystancji uziemień

·         impedancji pętli zwarcia

·         instalacji odgromowych

·         natężenia i równomierności oświetlenia

·         testów wyłączników różnicowoprądowych

·         pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych     

Po każdym otrzymanym zleceniu wykonania pomiarów lub badań instalacji i urządzeń elektrycznych sporządzamy protokół z pomiarów, w którym znajdują się wyniki pomiarów oraz uwagi i wnioski dotyczące stanu instalacji i urządzeń. Służymy również radą i pomocą w zakresie eliminacji wszelkich wykrytych nieprawidłowości.

Na życzenie klienta dokonujemy stosownych napraw i modernizacji, aby badane przez nas instalacje elektryczne lub urządzenia spełniały normy zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny wszystkich oferowanych przez nas usług instalacyjno-pomiarowych ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia, jego wielkości, specyfiki oraz terminu realizacji.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!